Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la Seu Electrònica

Calendari de dies inhàbils

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (article 30 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • 22/7/2016
  • 17/1/2016
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  c/ de La Pau, 4
  08757 Corbera de Llobregat
  Tel: 936 500 211

  | © 2018 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas