Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la Seu Electrònica

Calendari i hora oficials 

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat es sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i que no siguin festius.  

Festes laborals

Festes generals: Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial anual de festes laborals de la Generalitat de Catalunya.

Festes locals: Festes locals de Corbera de Llobregat: 17 de gener i 22 de juliol.

Còmput de terminis

El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i pel que disposa la mateixa llei que regula la relació dels tercers amb les administracions públiques.

 

Dades de contacte

Oficina d'Atenció a la Ciutadania
c/ de La Pau, 4
08757 Corbera de Llobregat
Tel: 936 500 211

| © 2024 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas