Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Informació de la Seu Electrònica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Segons la Llei de Signatura Electrónica 59/2003, un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat.
El signant és la persona que posseïx un dispositiu de creació de signatura i que actua en nom propi o en nom d'una persona física o jurídica a la qual representa.


Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat que requereixen d'identitat digital és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. Document Nacional d'Identitat Electrònic (DNIe).
  2. Certificats digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació (CatCert), inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Certificats digitals emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
  4. Qualsevol altre certificat digital emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació (CatCert), on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats digitals referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Dades de contacte

Oficina d'Atenció a la Ciutadania
c/ de La Pau, 4
08757 Corbera de Llobregat
Tel: 936 500 211

| © 2024 AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas